Cliënten Wmo meer tevreden

Home > Inwoners > Nieuws > Cliënten Wmo meer tevreden

Cliënten Wmo meer tevreden

Uit een cliëntenonderzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam blijkt dat Wmo-cliënten meer tevreden zijn dan vorig jaar. Cliënten weten beter waar ze moeten zijn voor hulp van de gemeente. Ook zijn ze beter bekend met de vertrouwenspersoon en cliëntondersteuning. Hier heeft de gemeente afgelopen jaar ook extra op ingezet.

458 Wmo-cliënten die in 2016 contact hadden met de gemeente over een maatwerkvoorziening waren uitgenodigd voor het onderzoek. Hiervan hebben 210 cliënten de vragenlijst volledig ingevuld. Dit geeft een respons van 45,9%. Dit is hoog ten opzichte van de gemiddelde respons van 37,6% voor vergelijkbare gemeenten.

86% van de respondenten in Hardinxveld-Giessendam vindt de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen goed, ten opzichte van 81% in 2015. 85% van de respondenten geeft aan dat de geboden ondersteuning passend is bij hun hulpvraag. Vorig jaar lag dit percentage op 76%.

Te downloaden:

RSS